• طراحی جواهرات مدرن آرزوی محالی بود که طراحی کامپیوتری طلا توانسته آن را به حقیقتی شیرین تبدیل نماید و صنعت جواهرسازی را با بازوی قدرتمند خود به‌پیش براند، تفکری ژرف که از پس این فناوری خود را نشان می‌دهد، توانست چشمان آدمی را به زیبایی‌هایی اعجاب‌انگیزی بگشاید.